Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Istotą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej – za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – jest przeniesienie ciężaru finansowego związanego z odpowiedzialnością Ubezpieczonego Przedsiębiorstwa za szkody wyrządzone osobom/podmiotom trzecim.

Sposób konstrukcji optymalnego pod względem zakresowo-kosztowym Programu OC według Unity Broker powinien obejmować trafną analizę ryzyk występujących w przedsiębiorstwie poszukującym ochrony. Winna ona być przeprowadzona przez brokera we współpracy z podmiotem poszukującym ochrony w taki sposób, aby w najpełniejszy sposób pokryć umową ubezpieczenia zdarzenia, za które odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa ponosi Ubezpieczony. 

Celem współpracy z naszymi Partnerami jest taki dobór techniczno-ubezpieczeniowych parametrów umowy, aby ochrona jak najlepiej pokrywała ryzyka związane z potencjalnymi szkodami.

Wszelkie informacje na temat podejścia do analizy ryzyk oraz całego procesu aranżowania umowy ubezpieczenia uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z nami.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie