Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Istotą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej – za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – jest przeniesienie ciężaru finansowego związanego z odpowiedzialnością ubezpieczonego przedsiębiorstwa za szkody wyrządzone osobom/podmiotom trzecim.

Sposób konstrukcji optymalnego pod względem zakresowo-kosztowym Programu OC według Grupy Brokerskiej powinien obejmować trafną analizę ryzyk występujących w przedsiębiorstwie poszukującym ochrony. Tak aby w najpełniejszy sposób pokryć umową ubezpieczenia zdarzenia, za które odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa ponosi ubezpieczony.

Celem współpracy z naszymi partnerami jest taki dobór techniczno-ubezpieczeniowych parametrów umowy, aby ochrona jak najlepiej pokrywała ryzyka związane z potencjalnymi szkodami.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie