Faktoring i finanse

Zarządzamy Finansami – Kompleksowo & Profesjonalnie

Zarządzamy finansami wielu firm zarówno z poziomu strategicznych decyzji finansowych jak również bieżącej działalności operacyjnej. Dzięki kompleksowemu podejściu do finansów i ubezpieczeń jesteśmy w stanie uzyskać szereg synergii finansowo-ubezpieczeniowych dla naszych klientów, obniżając koszty obsługi finansowej, zmniejszając poziom ryzyka operacyjnego i strategicznego, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu zysków firmy. Kontrolując kluczowe ryzyka oraz optymalnie zarządzając finansami, tworzymy solidny fundament pod stabilną ścieżkę wzrostu spółki w długim horyzoncie czasowym.

JAK DZIAŁA
FAKTORING

Jest to usługa finansowa polegająca na wykupie niewymagalnych należności przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową.

Grupa Brokersa Unity analizuje potrzeby naszych klientów w zakresie finansowania oraz strukturę odbiorców, następnie rekomendujemy wybór rodzaju faktoringu, a po porównaniu wymagań faktorów i warunków kosztowych również wybór firmy faktoringowej. Ponadto zapewniamy odpowiednie współdziałanie faktoringu z innymi usługami finansowymi, np. ubezpieczeniem należności.

Faktoring to nie tylko usługa przyspieszająca uzyskanie należności, ale także bardzo dobre zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. Faktoring to sposób na uzyskanie płynności finansowej bez konieczności zmniejszania zdolności kredytowej. To szczególnie ciekawa usługa z perspektywy mniejszych przedsiębiorców, dla których ważne jest jak najszybsze uzyskanie gotówki.

ŁUKASZ BARAŃSKI

Członek Zarządu Unity Trade Credit Broker oraz Unity Finanse

NASZA OFERTA POMOCY

Pomagamy klientom przy zawieraniu umów. Uważamy, że u każdego ubezpieczyciela możliwa jest poprawa merytorycznej strony umowy z korzyścią dla klienta, a odpowiednio zorganizowany proces negocjacji gwarantuje możliwie najniższy koszt ochrony.

KRZYSZTOF RAKOCIŃSKI

Członek Zarządu Unity Trade Credit Północ

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie