Ubezpieczenia utraty zysku/przerwy w działalności

Jako uzupełnienie umowy ubezpieczenia mienia, które chroni przed bezpośrednimi szkodami związanymi z utratą czy zniszczeniem mienia, ochronę można rozszerzyć o szkody polegające na utracie zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption). Przestój działalności spółek związany z dużymi szkodami w mieniu powoduje w znacznej części przypadków potężne trudności w powrocie firmy do kondycji sprzed szkody (na przykład poprzez utratę Klientów w czasie okresu restytucji mienia). Ubezpieczenie Utraty Zysku pokrywa utratę ubezpieczeniowego zysku brutto w okresie odszkodowawczym, który kalkulowany jest przez Ubezpieczonego zwykle przy pomocy Brokera, a uzupełniany może być licznymi elementami ustalanymi z Ubezpieczycielami i naszymi Klientami.

Rola Unity Broker we współpracy z Partnerami nad aranżowaniem ochrony w zakresie Ubezpieczenia mienia czy Ubezpieczenia Utraty Zysku polega głównie na doradztwie Klientowi oraz negocjacjach z Ubezpieczycielami przed zawarciem Umowy, porównaniu odpowiedzi Ubezpieczycieli na złożone zapytania ofertowe, przygotowaniu rzetelnej i profesjonalnej rekomendacji oraz późniejszej administracji umową i bieżącym doradztwie Partnerom.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie