Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa należy do grupy ubezpieczeń finansowych, jednak różni się od standardowego ubezpieczenia. Gwarantem jest ubezpieczyciel, który zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania. Gwarancję dedykowane są w szczególności przedsiębiorcom, którzy realizują wszelkiego rodzaju kontrakty oraz uczestniczą w przetargach.

Posiadanie podpisanej umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej pozwala przedsiębiorcy na swobodne poruszanie się w realiach rynkowych bez dodatkowego angażowania swoich środków podczas realizacji kontaktów. Pozwala na złożenie zabezpieczenia finansowego wymaganego przez Inwestora, dzięki czemu uwolniona jest część Państwa wynagrodzenia, która w innej sytuacji musiałaby zostać przeznaczona na zabezpieczenie kontraktu.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy na rynku, ponieważ daje pewność wykonania zobowiązania – Ubezpieczyciel w pierwszej linii przejmuje na siebie roszczenia beneficjenta, musi na zasadach określonych w umowie gwarancji wywiązać się ze zobowiązania zleceniodawcy gwarancji.

Dodatkowym atutem gwarancji ubezpieczeniowych jest fakt potwierdzenia wyników finansowych przedsiębiorstwa przez podmiot zewnętrzny, który poręcza za zleceniodawcę gwarancji. Wynika to z faktu, że w przypadku wypłaty zobowiązania gwarancyjnego przez zakład ubezpieczeń następuje automatyczny regres i zleceniodawca gwarancji zobligowany jest do zwrotu środków jakie Ubezpieczyciel poniósł na wywiązanie się ze zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie