Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa należy do grupy ubezpieczeń finansowych, jednak różni się od standardowego ubezpieczenia. Gwarantem jest ubezpieczyciel, który zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania. Gwarancje dedykowane są w szczególności przedsiębiorcom, którzy realizują wszelkiego rodzaju kontrakty oraz uczestniczą w przetargach.

Posiadanie podpisanej umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej pozwala przedsiębiorcy na swobodne poruszanie się w realiach rynkowych bez dodatkowego angażowania swoich środków podczas realizacji kontraktów. Pozwala także na złożenie zabezpieczenia finansowego wymaganego przez inwestora, dzięki czemu uwolniona jest część wynagrodzenia klienta, która w innej sytuacji musiałaby zostać przeznaczona na zabezpieczenie kontraktu.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy na rynku, ponieważ daje pewność wykonania zobowiązania – Ubezpieczyciel w pierwszej linii przejmuje na siebie roszczenia beneficjenta, musi na zasadach określonych w umowie gwarancji wywiązać się ze zobowiązania zleceniodawcy gwarancji.

Dodatkowym atutem gwarancji ubezpieczeniowych jest fakt potwierdzenia wyników finansowych przedsiębiorstwa przez podmiot zewnętrzny, który poręcza za zleceniodawcę gwarancji.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie