Ryzyka transportowe

Ubezpieczenia Transportowe leżą głównie w polu zainteresowania przedsiębiorstw zawodowo zajmujących się transportem, zwłaszcza jeśli mówimy o ryzyku związanym z Odpowiedzialnością Cywilną Przewoźnika czy Spedytora. W znacznej części przypadków polisa przewoźnika, czy wspomnianego spedytora nie pokryje wszystkich strat wynikłych z uszkodzenia czy zaginięcia przekazanego do przewozu towaru. Wtedy najczęściej pojawiają się umowy ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO).

Określenie ryzyk związanych z przewozem, odpowiednia ich identyfikacja i gradacja pozwala nam we współpracy z naszymi Klientami/Partnerami stworzyć optymalny Program ubezpieczeń związanych z transportem, który w sposób zoptymalizowany pozwoli Państwu na transfer ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. 

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie