Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Wykonywanie określonego zawodu może wiązać się z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Ubezpieczenie może być również zawierane dobrowolnie, przez osoby nie mające takiego obowiązku, którą chcą czuć się swobodnie podczas wykonywania swojej pracy. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest odpowiedzialność cywilna za szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, które zostały sprecyzowane w umowie ubezpieczenia.

Naszym zadaniem jest dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb osoby wykonującej działalność zawodową poprzez włączenie odpowiednich klauzul oraz wskazanie możliwych rozwiązań dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia ubezpieczeniowego.

Roszczenia powstałe w związku z wykonywaniem zawodu, działaniem lub zaniechaniem podjęcia określonych czynności mogą znacząco przewyższać posiadany majątek ubezpieczonego. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększa wiarygodność wykonywanej działalności w oczach klientów.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie