Specjalistyczne programy ubezpieczeniowe

Unity Broker w kooperacji z Zakładami Ubezpieczeń, w ramach współpracy z grupami podmiotów instytucjonalnych czy grup zawodowych tworzy specjalistyczne produkty i programy ubezpieczeniowe, które posiadają rozwiązania nieosiągalne lub trudno osiągalne dla części klientów spoza takiej grupy – zarówno pod względem ceny jak i zakresu chronionych ryzyk. Takie programy tworzymy po bardzo szczegółowej analizie potrzeb naszych partnerów i klientów oraz możliwości rynku ubezpieczeniowego, największy nacisk kładąc na efektywność ich funkcjonowania i elastyczność współpracy wszystkich stron.

Poza programami dla zorganizowanych czy otwartych grup klientów, jesteśmy codziennie zaangażowani w tworzenie nowych i modyfikowanie istniejących umów i wzorców umów – często wykraczających poza stosowane powszechnie standardy. Jesteśmy w stanie pomóc w przypadkach wymagających zastosowania wiedzy z zakresu prawno-ubezpieczeniowego przy wsparciu naszego doświadczenia – przy tworzeniu efektywnych rozwiązań dla konkretnego przypadku.

Staramy się uważanie wsłuchiwać w potrzeby naszych partnerów biznesowych i reagować na nie szybko i skutecznie, tak by ryzyko związane z działalnością, które jest możliwe do scedowania na podmiot trzeci przy założeniu efektywności takiego transferu – zostało skutecznie wypchnięte poza obsługiwanego przez nas klienta.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie