Rodo

Obowiązek informacyjny

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma Unity Trade Credit Broker Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, ul. św. Antoniego 51 A. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: nr tel: +48 61 278 72 70 oraz poczty e-mail: biuro@unitygrupa.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową www.unitygrupa.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@unitygrupa.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. Pośrednictwo finansowe m.in. w zakresie faktoringu, leasingu, kredytów – oferujemy klientom produkty banków i firm faktoringowych.
  2. Pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczeniowych majątkowych i osobowych.
  3. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są:

  1. Podmioty z Grupy Brokerskiej Unity, tj. Unity Trade Credit Broker Sp. z o.o., Unity Trade Credit Broker Południe Sp. z o.o., Unity Trade Credit Broker Północ Sp. z o.o., Unity Trade Credit Broker Wschód Sp. z o.o., Unity Broker Sp. z o.o., Unity Services Sp. z o.o., Unity Faktoring Sp. z o.o.
  2. Banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe.
  3. Zakłady ubezpieczeń oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, kancelarie prawne, spółki windykacyjne)
  4. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
  5. Firmy świadczące usługi, z których korzystamy w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, ubezpieczenia.
  6. Podmioty wykonujące usługi audytu.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
dla których zostały zebrane.

Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie