Wycofanie produktu z rynku

Wprowadzenie na rynek produktów, które nie spełniają określonych norm, bądź zostały zanieczyszczone może narazić spółkę na znaczne straty finansowe związane z jego wycofaniem oraz zachowaniem reputacji. Świadomość istnienia ryzyka oraz negatywnych konsekwencji jakie mogą powstać w przypadku jego realizacji jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zawarcie polisy pokrywającej koszty wycofania produktu z rynku może uchronić spółkę przed poniesieniem dużych nakładów finansowych. Zdarza się, że koszty związane z wycofaniem produktu z rynku są tak duże, że prowadzą do upadłości spółki. W wyniku przykrego incydentu i nieodpowiedniego procesu zarządzania kryzysowego spółka może utracić reputację i zaufanie Klientów.

Liczba incydentów, które miały miejsce na rynku, związanych z zakwestionowaniem bezpieczeństwa towarów jest potwierdzeniem tego, że ryzyko jest realne. Najbardziej narażona jest branża spożywcza, ze względu na charakter potencjalnych szkód, jednak spotykamy się z realizacją ryzyk w wielu przedsiębiorstwach spoza tej branży. Podczas aranżowania umowy staramy się jak najlepiej dopasować ochronę do potrzeb branży w jakiej działa dany przedsiębiorca. Istnieje możliwość objęcia ochroną m.in. kosztów wycofania produktów z rynku, kosztów zatrudnienia specjalistów do spraw zarządzania kryzysowego, kosztów utylizacji lub zniszczenia wycofanych produktów, kosztów poniesionych na przywrócenie dotychczasowego poziomu sprzedaży i pozycji rynkowej.

Największym klientom, po odpowiedniej konsultacji i omówieniu charakteru umowy, proponujemy objęcie ochroną także szkody powstałe w związku z przestępczym charakterem polegającym na zanieczyszczeniu ich produktów czy surowców.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie