Wycofanie produktu z rynku

Wprowadzenie na rynek produktów, które nie spełniają określonych norm, bądź zostały zanieczyszczone, może narazić spółkę na znaczne straty finansowe związane z jego wycofaniem oraz utratę reputacji. Świadomość istnienia ryzyka oraz jego negatywnych konsekwencji jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zawarcie polisy pokrywającej koszty wycofania produktu z rynku może uchronić spółkę przed poniesieniem dużych nakładów finansowych, a nawet przed upadłością. Dodatkowo złe zarządzanie sytuacją kryzysową może prowadzić do utraty przez firmę reputacji i zaufania klientów.
Najbardziej narażona na powyższe szkody jest branża spożywcza.

Podczas budowania umowy staramy się jak najlepiej dopasować ochronę do potrzeb branży w jakiej działa dana firma. Istnieje możliwość objęcia ochroną m.in. kosztów wycofania produktów z rynku, kosztów zatrudnienia specjalistów do spraw zarządzania kryzysowego, kosztów utylizacji lub zniszczenia wycofanych produktów, kosztów poniesionych na przywrócenie dotychczasowego poziomu sprzedaży i pozycji rynkowej.

Czasami proponujemy klientom objęcie ochroną także szkody powstałe w związku z przestępczym charakterem działań polegającym na zanieczyszczeniu ich produktów czy surowców.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie