Zarządzanie Należnościami

Tworzone przez nas produkty finansowo-ubezpieczeniowe dają pewność i gwarancję stabilnego wzrostu wartości firmy.

Zarządzanie należnościami nie ma dla nas tajemnic. Wieloletnie doświadczenie oraz działalność na międzynarodowych rynkach pozwalają nam na identyfikowanie ryzyk oraz wybór adekwatnego zabezpieczenia w postaci indywidualnych programów ubezpieczeniowych, chroniących ich interesy.

Dostarczamy naszym klientom kompleksowe raporty branżowe/rynkowe/gospodarcze pozwalające na pełną analizę aktualnej sytuacji rynkowej, określenie potencjalnego ryzyka oraz doprecyzowanie szans rozwoju. W przypadku konieczności windykacji sądowej lub kwestii sprzedaży długu, współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi, gwarantując naszym klientom najwyższy poziom obsługi prawnej oraz wybór najkorzystniejszej formy odzyskania wierzytelności.

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Mając ubezpieczenie należności zyskujesz swobodę zarówno w zakresie zdobywania nowych klientów jak i rynków. Możesz sprzedawać towary i usługi z wykorzystaniem kredytu kupieckiego, co jest szczególnie ważne w przypadku eksportu. Posiadając polisę ubezpieczenia należności lepiej kontrolujesz kwestie ewentualnych długów.
Ubezpieczenie należności daje pewność, że faktury zostaną zapłacone w przypadku niewypłacalności kontrahenta, stają się tym samym niezbędnym narzędziem zabezpieczającym płynność finansową.

ROZWÓJ

Dzięki ubezpieczeniu należności znikają zatory płatnicze będące jednym z głównych powodów wstrzymania rozwoju przedsiębiorstwa. Utrzymujesz rentowność, jesteś wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych. Dysponujesz większym kapitałem obrotowym oraz możesz swobodnie zdobywać zagraniczne rynki.

POPRAWA RELACJI Z KLIENTAMI

Dzięki zabezpieczeniom jakie daje ubezpieczenie uzyskujesz lepsze warunki finansowania w instytucjach kredytowych jak i u dostawców. Zdecydowanie prościej uzyskasz kredyt bankowy. Twoje relacje z partnerami biznesowymi będą łatwiejsze. Nie będziesz musiał każdorazowo weryfikować partnerów biznesowych. Twoja wiarygodność znacznie wzrośnie.

NASZA OFERTA POMOCY

Statystyki dotyczące upadłości firm w Polsce w roku 2020 pokazują, że ich liczba nie wzrosła względem 2019 roku. Powodem jest uruchomienie tarcz antykryzysowych, które podtrzymały płynność finansową przedsiębiorstw.

Gwałtownie rosnąca liczba postępowań układowych sugeruje, że bankrutujących firm może być więcej, gdy przedsiębiorcy zostaną odcięci od rządowego wsparcia, a poprawa koniunktury w gospodarce będzie słabsza, niż się oczekuje. Przewidujemy, że skutki zawirowań z roku 2020 będą widoczne z rocznym, a nawet dwuletnim opóźnieniem.

Ważnym elementem procesu zarządzania należnościami jest kontrola ryzyka kredytowego odbiorców. Przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, musi aktywnie zarządzać płynnymi środkami poprzez korzystanie z instrumentów oferowanych przez sektor finansowy, jak również inwestować każdą nadwyżkę, aby w dłuższej perspektywie utrzymać się na rynku. Dlatego bardzo ważna jest właściwa strategia zarządzania ryzykiem kredytowym.

MACIEJ KARPIEL

Prezes Zarządu Unity Trade Credit Broker Południe

MODYFIKACJE UMOWY UBEZPIECZENIA
Z NASZĄ POMOCĄ POZWALAJĄ NA:

zwiększenie poziomu
ochrony, tym samym
wysokości odszkodowania

obniżenie kosztów
współpracy
z ubezpieczycielem
w trakcie trwania umowy

zmniejszenie
prawdopodobieństwa
wystąpienia luki
w ochronie

większa elastyczność
polityki wobec
odbiorców

Doradzamy również w zakresie umów ubezpieczeniowych już zawartych. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy wpływać na poszczególne zapisy umów i dostosowywać je do potrzeb konkretnego klienta. Duża część naszego zespołu zdobywała doświadczenie pracując bezpośrednio u ubezpieczycieli, dlatego doskonale rozumiemy ten rynek. Mamy także osobny Dział Szkód, który wspiera klientów w przypadku wystąpienia szkody.

ANDRZEJ BEDNARCZYK

Członek Zarządu Unity Trade Credit Broker

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie