Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne to przede wszystkim:

  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (MB),
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy (CPM),
  • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR/ALOP).

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń ochroną są objęte szkody powstałe m.in. w następstwie niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń, wadliwego wykonania, błędów konstrukcyjnych, niewłaściwych parametrów prądu zasilania czy przepięcia.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy to ochrona dedykowana osobom korzystającym z maszyn budowlanych tj. koparki, ładowarki, rusztowania. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także maszyny, z których firma korzysta na podstawie umowy najmu.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych pozwoli pokryć koszty uszkodzenia budynku będącego w stadium budowy lub w którym przeprowadzana jest przebudowa lub modernizacja od nagłych i niespodziewanych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie składa się z trzech sekcji tj. ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz utraty zysku inwestora. Warunkiem koniecznym do rozszerzenia ochrony o sekcję II i III jest zawarcie umowy obejmującego zakresem sekcję I. Ze względu na dość złożony proces aranżowania dużych ryzyk budowlano-montażowych, szczegóły są każdorazowo i precyzyjnie omawiane i raportowane naszym partnerom.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie