Ubezpieczenie mienia

Bezsprzecznie jednym z głównych, jeśli nie głównym ryzykiem identyfikowanym przez Przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest ryzyko powstania szkody w mieniu, wyrządzonej przez takie ryzyka jak ogień (pożar) czy inne ryzyka naturalne (huragan, uderzenie pioruna etc). W związku z powyższym pierwsze rozmowy o stworzeniu pełnego programu ubezpieczeniowego rozpoczynają się właśnie od określenia potrzeb Klienta oraz możliwości pokrycia ryzyk podstawowych.

Głównym narzędziem do ubezpieczeniowego transferu ryzyka związanego z posiadanym mieniem jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, tzw. all risk (Property Damage Insurance). Szerokość tego zagadnienia powoduje konieczność mocno zindywidualizowanego podejścia do każdego naszego Partnera oraz wspólną pracę nad stworzeniem czy wybraniem właściwego pokrycia ubezpieczeniowego.

W ramach standardowej procedury aranżowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń mienia, Unity Broker na podstawie zebranych informacji, dokumentów, rozmów z odpowiednimi osobami w Przedsiębiorstwie poszukującym ochrony, tworzy i proponuje optymalne rozwiązania dotyczące konstrukcji Programu Ubezpieczenia Mienia.

Zakres ryzyk, które w ramach umowy ubezpieczenia mienia można pokryć jest w zasadzie nieograniczony i zależy od chęci Ubezpieczającego, umiejętności brokera i możliwości Zakładu ubezpieczeń, dlatego Unity Broker, jako ogniwo spajające naszego Partnera (Przedsiębiorcę) oraz Zakład Ubezpieczeń, poprzez profesjonalne działanie może przynieść wiele korzyści Ubezpieczającym.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie