Ubezpieczenie mienia

Jednym z głównych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ryzyko powstania szkody w mieniu, wyrządzonej przez ogień (pożar) czy inne zjawiska naturalne (huragan, uderzenie pioruna etc.). Głównym narzędziem do ubezpieczeniowego transferu ryzyka związanego z posiadanym mieniem jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, tzw. all risk (Property Damage Insurance). Szerokość tego zagadnienia powoduje konieczność mocno zindywidualizowanego podejścia do każdego naszego klienta oraz wspólną pracę nad stworzeniem właściwego pokrycia ubezpieczeniowego.

W ramach standardowej procedury aranżowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń mienia, Grupa Brokerska Unity na podstawie zebranych informacji, dokumentów, rozmów z przedstawicielami firmy tworzy i proponuje optymalne rozwiązania dotyczące konstrukcji Programu Ubezpieczenia Mienia.

Zakres ryzyk, które w ramach umowy ubezpieczenia mienia można pokryć jest w zasadzie nieograniczony i zależy od chęci Ubezpieczającego, umiejętności brokera i możliwości Zakładu ubezpieczeń.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie