Shop in Poland – taką nazwę nosi najnowsze rozwiązanie oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w ramach jej nowego systemu wsparcia eksportu. Celem inicjatywy jest pomoc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych rynków zbytu lub zwiększenie eksportu na rynkach, gdzie są już aktywni. Shop in Poland umożliwia polskim dostawcom udział w dużych, zagranicznych projektach inwestycyjnych i ułatwia nawiązanie relacji biznesowych z nabywcami polskich produktów, technologii i usług.

W ramach Shop in Poland eksporter zyskuje pomoc KUKE w nawiązaniu relacji z zagranicznymi odbiorcami jego towarów lub usług, udział jako podwykonawca w dużych, zagranicznych projektach inwestycyjnych oraz specjalne warunki finansowania dla zagranicznych odbiorców.