Ryzyka polityczne – jak się zabezpieczyć?

Ryzyka polityczne – jak się zabezpieczyć?

Ubezpieczenie ryzyk politycznych – czym jest?

Standardowa klauzula zabezpieczenia od ryzyk politycznych chroni eksportera w przypadku ogłoszenia moratorium płatniczego, wojny czy zamieszek. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka, które nie są związane z niewypłacalnością leżącą po stronie zagranicznego kontrahenta, natomiast dotyczą wydarzeń politycznych w kraju odbiorcy, m.in. trudności w transferze walut, obostrzenia w imporcie, a nawet katastrofy naturalne. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia ubezpieczony z zasady może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Inflacja zbliża się do szczytu

Inflacja zbliża się do szczytu

W maju inflacja przyspieszyła z 12,4 do 13,9 proc. rok do roku. Był to prawdopodobnie jej ostatni tak duży skok, co nie oznacza, że wkrótce wzrost cen zacznie hamować. Pozostanie wysoki do końca br. i to pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego. Jak obliczył wstępnie...
Shop in Poland dla polskich eksporterów

Shop in Poland dla polskich eksporterów

Shop in Poland – taką nazwę nosi najnowsze rozwiązanie oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w ramach jej nowego systemu wsparcia eksportu. Celem inicjatywy jest pomoc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych rynków zbytu lub zwiększenie eksportu...
Ubezpieczenia należności rosną

Ubezpieczenia należności rosną

Z danych Unii Berneńskiej, organizacji skupiającej agencje kredytów eksportowych oraz państwowych i prywatnych ubezpieczycieli, wynika, że ubiegłoroczna wartość ubezpieczonych międzynarodowych inwestycji i transakcji handlowych wyniosła 2,63 bln dolarów. Dodatkowe 64...