Faktoring

Faktoring bez tajemnic

Zwiększamy bezpieczeństwo i płynność finansową

Faktoring

To usługa finansowa polegająca na wykupie niewymagalnych należności przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową.

 

Jak działa?

Rodzaje faktoringu

 • Faktoring niepełny (z regresem) – faktor wykupuje wierzytelność, jednak nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika;
  w przypadku braku spłaty w terminie, przysługuje mu regres do firmy zbywającej należność
 • Faktoring pełny (bez regresu) – faktor przejmuje należność wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużnika
 • Faktoring mieszany – odpowiedzialność jest rozłożona między faktora i zbywcę wierzytelności
 • Faktoring tajny – produkt dla firm, których kontrahenci posiadają umownie zapisany zakaz cesji wierzytelności; dłużnik otrzymuje tylko i wyłącznie informację, nt. zmiany konta, które podane jest na nowych fakturach

 

Korzyści z faktoringu

 • źródło finansowania bieżącej działalności
 • skrócenie okresu spływu należności
 • możliwość stosowania dłuższych terminów płatności bez zmniejszania płynności
 • alternatywa dla kredytu obrotowego
 • ograniczenie ryzyka handlowego (przy faktoringu pełnym)

 

Jak działamy?

Grupa Brokerska Unity analizuje potrzeby klientów w zakresie finansowania oraz strukturę odbiorców, następnie rekomendujemy wybór rodzaju faktoringu, a po porównaniu wymagań faktorów i warunków kosztowych również wybór firmy faktoringowej. Ponadto zapewniamy odpowiednie współdziałanie faktoringu z innymi usługami finansowymi, np. ubezpieczeniem należności.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas powiadomienia o nowościach na stronie