Rządowa pomoc finansowa płynąca z tarcz antykryzysowych niewątpliwie spotkała się z uznaniem wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Uratowała wiele miejsc pracy, pozwoliła uniknąć konieczności zamykania prowadzonych od lat biznesów. Z perspektywy czasu okazuje się jednak, że nie była wyłącznie dobrodziejstwem.

Tarcza pogarsza zdolność kredytową

Z informacji rynkowych wynika, iż skorzystanie z pomocy rządowej skutkuje obecnie utrudnionym dostępem do finansowania komercyjnego. Banki traktują otrzymaną pomoc jako dług. Otrzymane środki wymagają zwrotu, pogarszają zatem zdolność kredytową przedsiębiorstw. Dopóki firma nie wywiąże się z zobowiązań, czyli nie utrzyma zatrudnienia przez określony czas, państwowe wsparcie jest traktowane przez banki jako zwykły kredyt. Mówiąc zupełnie wprost – zdolność kredytowa jest obniżona o wartość otrzymanych środków. Takie podejście instytucji finansowych blokuje nie tylko dostęp do kredytów inwestycyjnych, ale także kredytów obrotowych, czy też odnawialnych na rachunkach bankowych.

Niestety przedsiębiorcy ubiegając się o pomoc z tarcz, nie wzięli tego pod uwagę. Optyka „przeżyć lockdown” przysłoniła długookresowe konsekwencje ogólnopaństwowej pomocy. Spora część przedsiębiorców jest rozczarowana takim podejściem instytucji finansowych. Prowadzący swoje przedsiębiorstwa liczyli, iż najtrudniejsze już za nimi i po odblokowaniu gospodarki będą mogli kontynuować swoją działalność, m.in. korzystając z dostępnych dotychczas linii kredytowych.

 Nadciąga fala zatorów płatniczych

Efekt odcięcia przedsiębiorców od bankowych środków jest łatwy do przewidzenia – z powodu braku gotówki na spłatę zobowiązań, przedsiębiorcy zaczną opóźniać swoje płatności, czyli Twoje należności. Tarcza antykryzysowa może zatem stać się powodem ogromnych zatorów płatniczych, gdyż dotyczy dziesiątek firm. Każde przedsiębiorstwo udzielające kredytu kupieckiego tj. odroczonego terminu płatności musi liczyć się z tym, że stanie się „bankiem” dla swojego odbiorcy. A wówczas już tylko krok od problemów z płynnością – Twoich problemów z Twoją płynnością.

Jak przetrwać na covidowej tratwie?

Nachodzi okres, w którym każdy miesiąc będzie walką o przetrwanie. Będziemy świadkami problemów płatniczych wielu firm. Nie mogąc zatrzymać covidowego zegara, pozostaje żywić nadzieję, iż przedsiębiorcy zdążą na czas uratować swoją sytuację, korzystając z nie-bankowego wsparcia, jakie niesie na przykład pomoc Unity Broker w uzyskaniu ubezpieczenia.